top of page

Soft skills

in ondernemerschap

Ondernemen doe je met passie. Onze passie is studenten ondernemend maken en groeibedrijven naar een hoger niveau tillen. Ondernemende  vaardigheden creëer je echter niet alleen door hen de juiste technische vaardigheden of hard skills aan te leren. Uiteraard zijn tools rond businessmodellen, richtlijnen voor een goed businessplan of de theoretische fundamenten van ondernemerschap noodzakelijk. Maar enkel op op deze skills focussen is niet voldoende. Onze passie reikt dan ook verder. Verder dan uit te leggen hoe je met ondernemende hard skills een taak of job moet uitvoeren. Onze drive, onze overtuiging is vooral geënt op het aanleren van ondernemende soft skills. 

Ondernemers en intrapreneurs moeten beschikken over heel wat vaardigheden om hun loopbaan succesvol uit te bouwen en hun ondernemerspotentieel zo optimaal mogelijk te benutten.
Soft skills treden daarbij steeds meer uit de schaduw van de meer traditionele, stabiele, logische, meetbare en testbare hard skills. Toch is het ontwikkelen van deze meer abstracte, interpersoonlijke en op ervaring gerichte soft skills niet altijd even eenvoudig.


Dit boek stelt op een onderzoeksmatig ingebedde maar zeer praktische wijze (startende) ondernemers en intrapreneurs in staat om zich verder te ontwikkelen op het vlak van vijf grote categorieën: communicatie, creativiteit, growth mindset, teamwerking, attitude.


Het boek Soft skills in ondernemerschap is een must have voor studenten ondernemerschap, (jonge) ondernemers en iedereen die ondernemend wil groeien in zijn of haar job.

Ontwerp zonder titel (1).png
Inhoud: Welkom
Communicatie (2).png
Inhoud: Afbeelding
jurgen-ingels-deelt-zijn-jarenlange-ondernemerservaring-niet-te-snel-verkopen-is-een-les-die-ik-zelf

"Marc en Pieter hebben een zeer interessant boek geschreven over soft skills. Mijn favoriet is creativiteit omdat dit ondernemerschap heel hard inspireert. Ik hoop dat heel veel ondernemers het boek zullen lezen."

Jurgen Ingels, ondernemer en VC

Inhoud: Citaat
bottom of page